Kontakty

Účtovná, fakturačná adresa:

SEMAN spol. s r.o.
Svrbická cesta 515/4
SK - 922 31, Sokolovce

IČO:      47 98 52 59                                               IČ DPH: SK2024172788

Číslo účtu IBAN:

SWIFT:

SK680200 0000 0034 2609 2655

SUBASKBX

 Dodacia adresa,SKLAD:  

 KOVO s.r.o, - Peter Seman                            Družby 77, Piešťany (Kocurice) 92101

Telefón:

 

00421-903-244 045

E-mail:

 

peterseman@ps-sluzby.sk 

Živnostenské oprávanenie:

 

Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.35255/T

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI so sídlom Trhová 2, Trnava 91701