injektazne zariadenie - REMMERS

Predaj a poradenstvo stavebnej chémie, farieb REMMERS
Ponúkame striekacie zariadenia, injektážne a šnekové pumpy

REMMERS REMMERS akcia
INJ - 2K

INJEKTÁŽNE zariadenia- injektážne zariadenie pre 2K PU hmoty
- pomer miešania 1:1
- váha 14kg
- výkon 0,6lit./min (podľa viskozity)
- max. tlak  250bar.
- pohon: el. vŕtačka s diaľkovým ovládaním
- cena: 1.749,-€ bez DPH

Cena:
2098.80EUR s DPH